Sustainable Development Mechelen N.V.

De Beherman-groep, die zijn hoofdzetel in Bornem heeft, bestaat reeds meer dan 100 jaar en heeft zich in die tijd hoofdzakelijk onderscheiden op het vlak van de bouw, de assemblage, de invoer en de verdeling van vrachtwagens en auto's, zowel in België en Nederland als in het Groothertogdom Luxemburg.

Via deze uitgebreide waaier aan activiteiten heeft de groep met meer dan 26 automerken een duurzame zakelijke relatie aangeknoopt en deze op een serene manier onderhouden. Daarnaast telt de groep bijna een half miljoen trouwe klanten.

Momenteel concentreert het luik ‘automobiel’ zich op de invoer en distributie van Mitsubishi-wagens en Fuso-vrachtwagens voor de Belux, alsook op de dienst na verkoop en waarborg van Saab voor de BeNeLux, via een netwerk van meer dan honderd concessiehouders en servicepunten.

De groep heeft steeds de vinger aan de pols gehouden op het gebied van marktevolutie en tendensen en heeft zich in de loop der jaren gediversifieerd, waarbij de opgebouwde expertise werd aangevuld met nieuwe activiteiten.

Zo werd bijvoorbeeld een bedrijf opgericht dat gespecialiseerd is in het informaticabeheer van concessiehouders. Dat bedrijf telt de netwerken van verscheidene grote automerken onder zijn klanten.

De groep heeft eveneens financiële dienstverlenings- en herverzekeringspolen uitgebouwd, naast activiteiten in de residentiële en industriële immobiliënsector.

Het is trouwens in dit kader dat de Beherman-groep een vennootschap aangegaan is met de ervaren Bopro-groep om het bedrijf Sustainable Development Mechelen N.V. (SDM) op te richten.

Aangezien deze vennootschap een beleid van maatschappelijk verantwoord ondernemen in de vastgoed- en bouwsector wenst te voeren is ze met name gelast met deze ontwikkeling in  het Ragheno-park in Mechelen dat eigendom is van de Beherman-groep. SDM stelt hierbij een duurzame ontwikkeling voorop, gestoeld op een gezonde economische rentabiliteit, een minimale ecologische impact en een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid.SDM hanteert hierbij de BREEAM methode, de referentiestandaard voor de evaluatie van de milieuprestaties van duurzame bouw en de meest gebruikte evaluatiemethode ter wereld.

Het nieuwe centrum van het Rode Kruis Vlaanderen in het Ragheno Park werd begin juni ingehuldigd in aanwezigheid van eerste minister Charles Michel